DOOA - fosterhjem

DOOA - fosterhjem

Ønsker du å melde deg som fosterhjem for Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus, vennligst fyll ut skjemaet så vil vi ta kontakt så snart vi har anledning. Vi dekker alle kostnader for våre dyr, dvs mat, veterinær, utstyr, o.l. Evt skader dyr påfører eiendeler i fosterhjemmet dekkes ikke uten nærmere avtale. Vi kan dessverre ikke ha fosterhjem for langt unna eget distrikt så dere som ønsker å bidra som ikke tilhører vår region anbefaler vi å ta kontakt med en av våre søsteravdelinger!

Søknadsskjema fosterhjem DOOA.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Jeg bekrefter at all informasjon gitt ovenfor er presis og riktig. Jeg er inneforstått med at Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus forbeholder seg all rett til å avslå søknaden.