DNR - Katt

Ønsker du å adoptere en katt fra Dyrebeskyttelsen Ringerike, vennligst fyll ut skjemaet, så vil vi ta kontakt så snart vi har anledning.

OM HJEMMET

TIDLIGERE ERFARING MED DYR

OM KATTEN

Vi gjør oppmerksom på at kattunger må holdes inne til de er 10-12 måneder pga mangel på stedsans.

Jeg bekrefter at all informasjon gitt ovenfor er presis og riktig. Jeg er inneforstått med at uriktige opplysninger vil resultere i at jeg ikke får adoptere katt, eller at en allerede adoptert katt blir hentet tilbake til Dyrebeskyttelsen Ringerike. Jeg er også inneforstått med at Dyrebeskyttelsen Ringerike forbeholder seg all rett til å avslå søknaden.